Sakura Personajes

 

 

Sakura Card Captor personajes

 

 

 

 

Sakura Kinomoto
Shaoran Lee
Tomoyo Daudoji
Eriol Hiragizawa
Touya Kinomoto
Yukito Tsigishiro
Yue
Keroberos